Regulamin porządkowy

REGULAMIN PORZĄDKOWY
Żłobka Samorządowego nr 3 w Wałbrzychu
ul. Niepodległości 15, 58-303 Wałbrzych

 1. Żłobek czynny jest w godzinach od 6:00 do 16:00.
 2. Nieobecność dziecka w Żłobku należy zgłaszać do godziny 8:00.
 3. Rodzice odprowadzają dzieci do drzwi wejściowych na salę zabaw Gr. I lub czekają na opiekunkę.
 4. Obowiązuje nakaz pozostawiania wózków w wózkowni przy wejściu do Żłobka.
 5. Dziecko mogą odbierać jedynie rodzice lub osoby zgłoszone przez rodziców w upoważnieniu.
 6. Przed przyjęciem do Żłobka dziecko musi być przebadane przez lekarza pediatrę – stosowne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w Żłobku należy niezwłocznie przedłożyć dyrektorowi.
 7. Do Żłobka przychodzą dzieci zdrowe.
 8. Dziecko z temperaturą powyżej 37oC nie będzie przyjmowane do Żłobka.
 9. Po przebytej przez dziecko chorobie rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o dobrym stanie zdrowia dziecka i możliwości jego uczęszczania do Żłobka.
 10.  Rodzice zobowiązani są do pozostawienia aktualnych numerów kontaktowych dyrektorowi bądź wychowawczyniom grupy.
 11.  Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze Żłobka po uzyskaniu informacji o złym stanie zdrowia dziecka (podwyższona temperatura, inne objawy choroby).
 12. Rodzice są zobowiązani do dostarczania dla dzieci odpowiedniej ilości pieluch jednorazowych na każdy dzień pobytu dziecka w Żłobku, a także jeden raz w miesiącu opakowania chusteczek nawilżanych dla dzieci.
 13. Wszelkie uwagi i skargi należy kierować do Dyrektora Żłobka.
 14. Od 01.01.2018r. istnieje możliwość powołania Rady Rodziców.
 15. Alergie pokarmowe lub inne objawy nietolerancji pokarmowej u dzieci uczęszczających do żłobka, będą uwzględnione, tylko za okazaniem stosownego zaświadczenia lekarskiego.

 

Poniżej do pobrania plan nadzoru oraz procedury bezpieczeństwa obowiązujące w żłobku.


Top