Uchwałą nr XV/124/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha informujemy, iż do żłobka może być przyjęte dziecko spoza terenu Gminy Wałbrzych, jeżeli Żłobek posiada wolne miejsca.

Dziecko ubiegające się o miejsce w żłobku musi posiadać obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych lub przeciwwskazań do szczepień zgodnie z Programem, na potwierdzenie czego rodzic (opiekun prawny) przedłoży zaświadczenie od lekarza pediatry.

Off 

22 stycznia 2020 Aktualności Comments are off for this post


Top